Lån og stipend fra lånekassen til utenlandsopphold

Lånekassen

Lurer du på hva du har mulighet til å få fra Lånekassen og hvordan dette fungerer? Her forklarer vi det grunnleggende rundt å søke studiestøtte – for flere detaljer og fortløpende endringer er det Lånekassens egne sider som fungerer best.

Hva må til for å få støtte av Lånekassen?

I utgangspunktet krever de at du skal gå et fulltidsstudium og at du må oppholde deg på studiestedet. Det er muligheter for å få støtte til alt fra ett semester til doktorgrad. Du må også ha studiekompetanse (fullført VGS) eller blitt tatt opp etter 23/5-regelen (være over 23 år og ha fem års arbeidserfaring eller utdanning og bestått seks studiekompetansefag).

Om du har fått støtte av Lånekassen til høyere utdanning tidligere er det også et krav at du ikke er forsinket med mer enn 60 studiepoeng, altså at du har bestått de fleste fagene du har fått støtte til. Det er også en maksgrense på åtte år der du kan få støtte.

Hvor mye kan jeg få?

Dette vil variere fra år til år og hvor du skal dra. I utgangspunktetet kan du bli tildelt en basisstøtte, skolepengstøtte og reisestipend som tilsammen utgjør studiestøtten din. Basisstøtten er en kombinasjon av lån og omgjøringslån og er det samme du ville fått om du studerte i Norge. Omgjøringslånet kan bli et stipend om du består utdanningen din, og dette skjer gjerne rundt november året etter du har sendt i dokumentasjon på bestått utdanning.

Skolepengestøtten er også en blanding av lån og stipend. På bachelornivå er fordeling 50/50, mens på masternivå er det 70 prosent stipend og 30 prosent lån. Dette er opp til en viss sum, og om skolepengene overstiger denne blir det gitt som rent lån.

Reisestipendet varierer etter hvor du skal studere, men gir støtte for å kunne både dra til studieplassen samt komme hjem på ferie.

For å få en veiledende oversikt over hva du eventuelt kan få kan du sjekke Lånekassens database HER. Det er viktig å huske at denne bare er veiledende, og om nettopp DITT studie ikke er oppført så velg det nærmeste du finner.

Dokumentasjonskrav

Dokumentasjonskrav for å motta støtte

For å søke om støtte må du sende inn vitnemålet ditt og et endelig opptaksbrev fra skolen, uten krav til deg. Dette må komme fram i dokumentasjonen:

  • Hva og hvor du skal studere
  • Hvilket nivå studiene er på
  • At det er fulltid
  • Hvor mye skolepenger du må betale.

Alt dette foregår på Dine Sider på Lånekassen. Det er veldig smart å skaffe seg BankID til da, siden du kan bruke det til å skrive under gjeldsbrevet. Du vil få instruksjoner via epost hvordan du søker steg-for-steg i en epost etter du har sendt inn søknad til oss.

Om skolen har krav til deg om for eksempel TOEFL- eller IELTS-test er det best å vente til dette er i orden før du sender inn søknaden.

Om du skal reise til USA er det ikke nødvending å sende inn I-20’en. Dette er i hovedsak dokumentasjon du skal bruke til å søke visum.

Merk, om du skal ta frie fag (Select-program) ved skoler i USA må du velge fag på minst 200-nivå!

Dokumentasjonskrav etter du har mottatt støtte

Hvert år må du sende inn et såkalt C-skjema. Dette skjemaet finner du HER. Dette er dokumentasjon som lærestedet ditt må skrive under på (ikke STS Study Abroad) der de opplyser om hvor mye skolepenger som er innbetalt i ditt navn og at studieprogresjonen din er normal. Dette må bli levert inn hvert år om du ønsker videre støtte fra Lånekassen.

Hva skjer om jeg avslutter studiene eller blir syk?

Om du avslutter studiene før du har fullført studietiden er det viktig å informere Lånekassen om det, slik at utbetalingene stoppes og du slipper mer lån. Du vil kunne bli regnet som forsinket i studiene om du ikke tilbakebetaler det du til da har fått utbetalt raskt.

Skulle du bli syk er det viktig at du går til legen umiddelbart, og gjerne kontakter oss, lærestedet og eventuelt forsikringsselskapet. Om du er syk over lengre tid kan du både få sykestipend og manglende fullførelse av studiepoeng blir ikke sett på som forsinkelse.

Legg igjen en kommentar