Lov om rett til studentombud for alle studenter

Kunnskapsdepartementet sender på høring et forslag om å lovfeste studentombud ved universiteter, høyskoler og fagskoler. Kunnskapsdepartementet foreslår også å synliggjøre utdanningsinstitusjonenes plikt til å forebygge og forhindre trakassering, herunder seksuell trakassering, og å sørge for bedre tilrettelegging av læringsmiljøet for personer med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov.

Les mer her

Legg igjen en kommentar