Halvparten kom inn på førstevalget sitt!

I år har 99.319 søkere totalt fått tilbud om studieplass gjennom hovedopptaket til Samordna opptak. Dette utgjør over 1000 flere søkere enn i fjor. Av disse fikk 57.482 søkere tilbud om studieplass på førstevalget sitt (kilde samordna opptak)

Bilderesultat for studiestart

Antallet søkere ved årets hovedopptak gikk ned fra 140.701 søkere i 2018, til 137.277 søkere i 2019. Det betyr at det var 3424 færre søkere i år, en nedgang på -2,4 prosent (kilde samordna opptak).

Flere kvinner enn menn tar høyere utdanning og antallet kvinner øker. Fra i fjor gikk antallet kvinner som tar høyere utdanning opp 0,5 prosent. Av de som søkte høyere utdanning i år er 59,2 prosent kvinner og 40,8 prosent menn. Sterkest nedgang i antall søkere så vi blant menn i alderen 24-34 år (kilde samordna opptak.

Av totalt 137.277 søkere, var 121.018 søkere kvalifiserte for opptak til minst ett studium (kilde samordna opptak). 21.699 kvalifiserte søkere står nå uten studieplass. Står du uten studieplass kan du søke på restplasser gjennom Samordna opptak fra lørdag 20. juli kl. 10.00. Suppleringsopptaket gjennomføres 29. juli, og det vil så bli gjennomført opptak to ganger i uka frem til begynnelsen av september.

Legg igjen en kommentar