Visste du dette om student livet i Norge?

I Norge er det flere eldre studenter enn ellers i Europa. Det ikke vanlig at studenter bor hjemme hos sine foreldre. Det er mer vanlig i andre land.

Figur 1. Studenter etter aldersgrupper og medianalder. Alle studenter, utvalgte land. 2016

Oversikten viser at  litt mer enn halvparten av studentene i Norge er yngre enn 25 år. Hver fjerde student i Norge er 30 år eller eldre. Norge skiller seg fra land som Frankrike, hvor 4 av 5 studenter er yngre enn 25 år, og hvor snitt alderen til studentene er kun 22 år.

Kun 10% av norske studenter bor hjemme hos sine foreldre.

Dette står i kontrast til Italia, hvor 7 av 10 studenter bor med sine foreldre. Også blant studentene i alderen 30 år eller eldre er det vanlig å bo med foreldrene i Italia, mens det i Norge så å si er ingen av de eldste studentene som bor med sine foreldre. Denne forskjellen mellom landene kan henge sammen med kulturelle forskjeller og avstand til studiestedet, men kan også henge sammen med ordninger for studiestøtte i ulike land.

Legg igjen en kommentar