2 av 3 studenter ønsker ikke å studere i utlandet

To av tre studenter har ikke planer om utveksling

Norge har et mål for 2020 om at minst 20 prosent av dem som fullfører en grad, skal ha vært på utveksling (Kunnskapsdepartementet, 2016). På lengre sikt er målet at halvparten skal ha reist ut. Studietilsynsforskriften (2017, §2-2) har som ett av sine krav at «studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling.»

Bilderesultat for studenter utland

Et studieopphold i utlandet kan ha flere positive effekter. Forskning har vist at studenter som har studert utenlands, får høyere lønn enn studenter som har tatt alle fag i hjemlandet  I tillegg kan utveksling bidra til personlig utvikling . Å studere ute kan bidra til at studenter utvikler ferdigheter som bedrer deres muligheter på arbeidsmarkedet, som å beherske flere språk, å kunne jobbe med mennesker fra andre kulturer og opparbeide mer selvsikkerhet.

I Norge sier 13 prosent av studentene at de har hatt et studieopphold i utlandet i løpet av sitt nåværende studieprogram i Norge, viser resultater fra Eurostudent-undersøkelsen. I tillegg har 21 prosent planer om utveksling, enten konkrete eller mindre konkrete planer. Samtidig har over 65 prosent av studentene ingen planer om å dra til utlandet. Resultatene fra de andre nordiske landene er nokså like de norske.

Legg igjen en kommentar