Flere studieplasser i revidert nasjonalbudsjett

I revidert budsjett foreslår regjeringa 4000 nye studieplassar ved universitet og høgskular, og 1000 nye studieplassar ved fagskulane. I sum blir utdanningspakka på ein halv milliard kroner. – Desse tiltaka vil sikre at fleire får utdanning og kompetanseheving i ein periode med høg arbeidsløyse som følge av koronakrisa, sier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim.

Les pressemeldinger fra regjeringen her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utdanningsloftet-2020-5000-nye-studieplassar-ved-fagskular-hogskular-og-universitet/id2702277/

Legg igjen en kommentar